Virtual school museum


Отиване към съдържанието

Благодарности

Настоящият сайт е изготвен по проект "Успех" , учебна 2014/2015 година

Изразяваме най-сърдечни благодарности към Румяна Симеонова,Валя Милева, Десислава Тенева, Венелин Тонев, Паулина Десева за указаната помощ и съдействие при изготвяне на настоящия сайт.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню