Virtual school museum


Отиване към съдържанието

Министър-председатели

Възпитаници

Метрополит Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) 1841 – 1901г., министър председател 1879-1880г.


Генерал Рачо Петров 1861-1942 г. , министър на войната 1886г.

Д-р. Стоян Данев 1858-1949 г., министър на външните работи 1юни – 4юли 1913г.

Васил Коларов 1877-1950 г., министър-председател на България юли 1949-януари 1950 г.

Никола С. Стойчев, министър на външните работи и изповеданията 1880г.


Христо Тодоров - министър на търговията, промишлеността и труда 1912-1913г.

Генерал Иван Атанасов Русев, министър на вътрешните работи и народното здраве 1913-1926г.

Христо Георгиев Попов, министър на народното здраве 21.ІХ.1915-7.ІV.1916 г.

Янко Иванов Сакъзов, Министър е на търговията, промишлеността и труда (19.Х.1918-6.Х.1919 г.)

Д-р. Николай Петров Николаев, министър на народното здраве24.І.1936-14.ІХ.1938 г.

Димитър Василев Димитров, министър на сградите, пътищата и благоустройството 15.ІІ.1940-1.VІІ.1944 г.

Данчо Кънев Димитров, министър на транспорта, 13.ХІ.1959-1.І.1957 г.

Марин Ганчев Вачков, министър на селскостопанското производство, 17.ХІ.1962-7.ХІ.1966 г.

Николай Аврамов Свинаров, министър на отбраната 24.VІ.2001г.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню