Virtual school museum


Отиване към съдържанието

1878-1949 г.

Експонати

Знаме на Шуменската държавна мъжка гимназия "Васил Друмев", използвано в периода 1929-1949г.

Юбилеен албум-„Копривщица в картини” 1926 г.


Български художествени старини/на български и френски език/, изд.1907 г.

Главна класна книга на учениците от IIкурс на Шуменското държавно мъжко педагогическо училище „Васил Друмев” през учебната 1905/1906г.

Главна класна книга на учениците от 5 клас на Шуменска държавна мъжка гимназия „Васил Друмев” през учебната 1926/1927 г.

Главна класна книга на учениците от 8 клас на Шуменска държавна мъжка гимназия „Васил Друмев” през учебната 1937/1938 г.

Учебник по география от 1862 г.

Учебник по география/на френски език/ от 1882 г.„Басни” от Добри Войников,
издадени от А.Стоянов през 1891г.

Вестник”Младина” от март 1892г.

Училищен алманах от 1900г.Ученическа книжка от 1910/1911 г.

Ученическа книжка от 1933/1934 г.

Ученическа книжка от 1940/1941 г.


”Поуките от Гражданската война в САЩ”, С.И.Гусев, 1922 г.

Тетрадка по физика от 1926 г.

„Избрани съчинения” на Добри Войников, 1928 г.

”Обща експериментална физика”/на френски език/. Издадена през юни 1928 г. в Париж

Каталог по физика за лабораторни упражнения/на немски език/

Каталог за оборудване на кабинет по химия и физика/на френски език/

„Великата Френска революция” от проф.В.А.Ефремов, 1941 г.

Албум за ноти и песни от 1904 до 1915 г.

Два жироскопа и жироскопна везна/Жироскопът е симитрично твърдо тяло(диск),
който се върти с голяма скорост около оста си.

Теодолит от 1930 г. - геодезически инструмент за
измерване на хоризонтални и вертикални ъгли

Диференциален въздушен термометър със сяра

Метален термометър

Аеродинамична везна - уред за измерване скоростта на въздушният поток

Компас


Парен котел

Еолипил на Херон
Цилиндърът му се нарича румкорфова спирала. С нея се създава постоянно напрежение с висок волтаж. Уредът се използва за демонстриране на протичане на ток в различни газове и др.

Глобус

Телуриум - демонстрира движението на първите четири планети около Слънцето

Част от Морзов апарат

Хебелов пирометър
Лампа

Оптичен кръг от 1928г.

Трансформатор


Назад към съдържанието | Назад към главното меню