Virtual school museum


Отиване към съдържанието

1945-1989 г.

Експонати

Кинокамера "Красногорск" от 1972 г.

Магнетофон


Фотоапарат „Смяна 8”

Прожекционен апарат "Украйна 5"

Албум 1984-1989 г.

Албум на преподавателите


Албум на директорите

Албум на випуск 1963/1964 г.

Албум на учениците от 11 клас - 1978 г.

Албум на Мъжко средно училище ”Н.Й.Вапцаров” гр.Коларовград

Албум на комсомолската организация по случай патронния празник -7.12.1969 г.

Албум, подарен от ПГ”Кл.Охридски” гр.Силистра – 8.11.1979 г.

Албум, подарен от ЕСПУ”Кл.Охридски” гр.Силистра – 6.05.1982 г.

Знаме на Средно мъжко училище”Н.Й.Вапцаров” гр.Коларовград, използвано от 1949 до 1959г., когато училището става Втора политехническа гимназия

Знаме на Политехническа гимназия ”Н.Й.Вапцаров” гр.Шумен, използвано от 1959 до 1989 г., когато училището става СОУ с преподаване на чужди езици.

Знаме на Чета „Чавдарче”/ Чавдарче е терминът,с който до 1989 г. се наричат децата, ненавършили девет години Носят отличителната синя връзка и калпаче.Чавдарчета са децата от Iдо IIIклас./

Знаме на Пионерска организация ”Н.Й.Вапцаров” гр.Шумен

Знаме на Ученическа комсомолска организация при Окръжен комитет на ДКМС гр.Шумен.

Пано, подарено от полска група

Телевизор "Велико Търново"

Пионерско движение - дейност на детска комунистическа организация, съществувала в бившите социалистически страни. Членовете на тази организация се наричат пионери. Димитровската пионерска организация „Септемврийче“ (ДПО „Септемврийче“) е създадена през 1944 г. Тя обхаща децата от IV доVII клас

Димитровски комунистически младежки съюз - ДКМС или Комсомол. Възрастта на членовете му е между 14 и 28 години. Членството в него е задължително за учениците от VIII до XIклас. Пионерите носят червена връзка. ДКМС се саморазпуска и престава да съществува през 1990 г.


Мъжка и дамска ученическа униформа

Пионерска и комсомолска връзка

Калпачета на чета „Чавдарче”


Назад към съдържанието | Назад към главното меню